Carregant...

Què és la comunicació estratègica?

En aquest post t’expliquem el que entenem per comunicació estratègica i perquè considerem que cal començar a parlar primer d’una estratègia de comunicació abans d’una proposta de disseny, de màrqueting o de publicitat.

Parlar de disseny, publicitat, campanyes o màrqueting sense un sentit global de tot plegat pot donar lloc al desenvolupament d’estratègies equivocades o que, tot i donar resultats puntuals, no estan enfocades cap a una direcció clara en el sentit estratègic del negoci o projecte.

Tot projecte, ja sigui des de l’administració o des d’una empresa ha de tenir clar el seu pla de comunicació i en funció d’aquest establir una estratègia clara a partir de la qual desenvolupar totes les accions que permetin arribar als objectius principals que s’han establert.

Aquest procés pot tenir diferents fases i requereix d’una metodologia clara per tal de planificar un procés concret i consensuat a nivell d’equip per treballar tots de manera coherent i coordinada. Aquí us presentem alguns del aspectes bàsics que caldrà definir en aquest pla.

  1. D’entrada cal definir uns objectius empresarials o de projecte
  2. L’estratègia corporativa
  3. L’estratègia competitiva
  4. Les estratègies funcionals

En el cas de projectes de comunicació des d’administracions òbviament els objectius no venen marcats per una visió comercial i per tant, cal enfocar-se en altres termes, però és igualment necessari marcar uns objectius, definir el públic al que s’adreçarà i les accions i els canals més adequats seguin una estratègia avaluable i mesurable.

El Pla de Comunicació servirà per donar resposta a tota una sèrie de preguntes que ens hem de fer abans de contractar qualsevol servei parcial de disseny, publicitat o màrqueting, ja que aquests serveis s’han d’entendre com a elements parcials dins de la cadena d’accions que hem de desenvolupar. Serà important, doncs, adequar qualsevol acció als valors i la coherència de marca, així com a l’anàlisi i la diagnosi del mercat, el públic objectiu i els canals més adequats a cada estratègia.